Nhạc chuông Bốn Bể Ước Thề – Nhạc phim Tân Thủy Hử

Tải về Dung lượng: 911 KB | Thời gian: 57s
Đánh giá

Lời nhạc chuông Bốn bể ước thề:

Giang sơn đẹp như tranh vẽ
Bóng anh hùng hào kiệt khuất gần xa
Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay, trang nam tử uống bừng nhiệt huyết
Giang sơn đẹp như tranh vẽ !
Bóng anh hùng hào kiệt khuất gần xa
Hiệp nghĩa như chén rượu nồng cay, trang nam tử uống bừng nhiệt huyết
Sơn trại hơn cả nhà ta, đốt đèn đem rượu duyệt ba quân
Huynh đệ thân hơn cả tình thân

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại