Nhạc chuông Chiếc Gậy Trường Sơn – Trung Đức

Tải Ngay Nhạc Chuông

Lời nhạc chuông Chiếc Gậy Trường Sơn

Trường sơn ơi, nơi núi mờ xa mà ta chưa qua, 
Có suối reo, có gió ngàn câycó dốc cao vực sâu mất lối. 
Mây trắng quyện dưới chân bước bồi hồi, có nắng lửa đốt thiêu vách núi ơ..ơ… 
Trường Sơn ơi. 
Ta đến bên người với gậy quê hương. 
Trường sơn ơi, ta đã lên đường. 
Khi lửa tiền phương đang nhắc ta gấp bước đường xa. 
Khi thù giặc cướp nước cháy bỏng trong lòng ta. 

 

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại