Nhạc chuông Đao Kiếm Như Mộng – Đổng Trinh

Tải về Dung lượng: 560 KB | Thời gian: 35s
Đánh giá

Lời nhạc chuông Đao Kiếm Như Mộng

来也匆匆 去也匆匆 恨不能相逢 
爱也匆匆 恨也匆匆 一切都随风 
狂笑一声 长叹一声 
快活一生 悲哀一生 
谁与我生死与共 
来也匆匆 去也匆匆 恨不能相逢 
爱也匆匆 恨也匆匆 一切都随风 
狂笑一声 长叹一声 
快活一生 悲哀一生 
谁与我生死与共

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại