Nhạc chuông I d Rather Have Jesus

Tải về Dung lượng: 509 KB | Thời gian: 32s
Đánh giá

Lời nhạc chuông I'd Rather Have Jesus

I’d rather have Jesus than silver or gold;
I’d rather be His than have riches untold;
I’d rather have Jesus than houses or lands;
I’d rather be led by His nail-pierced hand
Refrain:
Than to be the king of a vast domain
Or be held in sin’s dread sway;
I’d rather have Jesus than anything
This world affords today.

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại