Nhạc chuông Shake It Up – Gil Lê

Tải Ngay Nhạc Chuông

Lời Nhạc Chuông Shake It Up - Gil Lê:

Hãy cứ bước đến đây
Welcome to my places
Hãy cứ bước đến đây
Mê say mê say.

Hãy cứ bước đến đây
Welcome to my spaces
Hãy cứ bước đến đây
Quay quay quay quay.

Can you feel my heart
Baby can you feel my soul
Listen to my song
La la la la la la la la.

Can you see my mind
Baby can you hold me tight
Show me your style
And put your hands up.

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại