Nhạc chuông Don’t Wanna Know – Maroon 5, Kendrick Lamar

Lời nhạc chuông Don’t Wanna Know:

I don’t wanna know, know, know, know, 
Who’s taking you home, home, home, home, 
And loving you so, so, so, so 
The way I used to love you, no. 
I don’t wanna know, know, know, know, 
Who’s taking you home, home, home, home, 
And loving you so, so, so, so 
The way I used to love you, oh 
I don’t wanna know.

Tải về Dung lượng: 322 KB | Thời gian: 20s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại