Nhạc chuông Hi Hello – Day6 – 2

Lời Nhạc Chuông Hi Hello - Day6:

너에게 난 나에게 넌
아무 의미 없는 사이였겠지만
안녕과 함께
이제야 너와 난 하나가 되었어

반가움으로 가득 찬
표정을 하고서
나를 바라보는
너의 앞에 다가가서
사랑스러운 한마디 다시 또 꺼내봐요

Tải về Dung lượng: 635 KB | Thời gian: 40s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại