Nhạc chuông Jingle bells – Hampton the Hampster

Lời nhạc chuông Jingle bells – Hampton the Hampster

jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh aay'

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride...

.......

jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh aay'

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

 

Tải về Dung lượng: 790 KB | Thời gian: 33s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại