Nhạc chuông Jingle bells (radio mix) – Crazy Frog

Lời nhạc chuông Jingle bells (radio mix)

jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh aay'

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride...

.......

jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh aay'

Jingle bells, jingle bells

Jingle all the way

Oh, what fun it is to ride

In a one horse open sleigh

Tải về Dung lượng: 1685 KB | Thời gian: s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại