Nhạc chuông Sorry – Justin Bieber

Nhạc chuông Sorry - Justin Bieber

Yeah, is it too late now to say sorry?
Cause I'm missing more than just your body
Is it too late now to say sorry?
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say I'm sorry now?

[Chorus]
I'm sorry, yeah
Sorry, yeah
Sorry
Yeah I know that I let you down
Is it too late to say sorry now?

Tải về Dung lượng: 640 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại