Nhạc chuông You Raise Me Up – Westlife

Lời nhạc chuông You Raise Me Up - Westlife

You raise me up, so I can stand on mountains; 
You raise me up, to walk on stormy seas; 
I am strong, when I am on your shoulders; 
You raise me up... To more than I can be. 

 

Tải về Dung lượng: 583 KB | Thời gian: 36s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại