Nhạc chuông Barbie Girl – Aqua

Lời nhạc chuông Barbie girl:

I'm a barbie girl
In a Barbie world
Life in plastic, it's fantastic
You can brush my hair, undress me everywhere
imagination, life if your creation
Com on barbie, lets go party
I'm a barbie girl
In a Barbie world
Life in plastic, it's fantastic!
You can brush my hair, undress me everywhere
imagination, life if your creation

Tải về Dung lượng: 656 KB | Thời gian: 41s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại