Nhạc chuông Đi Về Đâu – Tiên Tiên

Tải Ngay Nhạc Chuông

Lời nhạc chuông Đi Về Đâu:

Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà. 
Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa, Xa rồi. 
Đã thôi, thôi nhung nhớ.

Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà. 
Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa, Xa rồi. 
Đã thôi, thôi nhung nhớ.

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại