Nhạc chuông Kém Duyên – Rum, NIT, Masew

Tải về Dung lượng: 559 KB | Thời gian: 35s
Đánh giá

Tải Nhạc Chuông Kém Duyên

Giờ lòng mang theo những vấn vương
Lúc gần kề đầy nhớ thương Không thể nói ra để rồi nhớ nhau
Lòng này thấu mấy phần
Uống nhầm ánh mắt say cả đời
Dù tình có ở phương trời
Biết sẽ không chạm được đến đâu
Đành phải mất nhau
Anh vẫn cứ đứng đợi một mình
Dù rằng sẽ chẳng thể đến gần
Bởi vì em mong manh lắm tựa nhành hồng
Đợi vòng tay nhưng lại sao lỡ duyên

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại