Nhạc chuông Kìa con bướm vàng – Xuân Mai

Tải Ngay Nhạc Chuông

Lời nhạc chuông Kìa con bướm vàng

Kìa con bướm vàng 
Kìa con bướm vàng 
Xòe đôi cánh 
Xòe đôi cánh 
Tung cánh bay năm ba vòng 
Tung cánh bay năm ba vòng 
Em ngồi xem ... 
Em ngồi xem

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại