Nhạc chuông Skip To My Lou – Hiền Thục

Tải về Dung lượng: 699 KB | Thời gian: 44s
Đánh giá

Lời nhạc chuông Skip To My Lou - Hiền Thục

Lost my partner what'll I do
Lost my partner what'll I do
Lost my partner what'll I do
Skip to my lou,my darliing.
Lou, lou skip to my lou.
Lou, lou skip to my lou.
Lou, lou skip to my lou.
Skip to my lou,my darling.
I'll get another,a better one too.
I'll get another,a better one too.
I'll get another,a better one too.
Skip to my lou,my darling
Lou ,lou skip to my lou.
Lou ,lou skip to my lou.
Lou ,lou skip to my lou.
Skip to my lou,my darling.

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại