Nhạc chuông Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em

Nhạc chuông Anh Đếch Cần Gì Nhiều Ngoài Em

Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Ôi một giấc mơ chơi vơi nhiều đêm
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Thương một giấc mơ ôm ta nhiều đêm.

Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em
Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em

Tải về Dung lượng: 528 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại