Nhạc chuông Bad Wolves – Zombie

Nhạc chuông Bad Wolves - Zombie

What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie, oh
It's the same old theme
In two thousand eight-teen
In your head, in your head, they're dyin'
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
What's in your head, in your head?
Zombie, zombie, zombie-ie-ie
Oh oh oh oh
Ie-ie, oh
Tải về Dung lượng: 646 KB | Thời gian: s
5 (100%) 1 vote

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại