Nhạc chuông Cô Bé Ngày Xưa – Hoài Lâm

Lời nhạc chuông Cô Bé Ngày Xưa

Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường 
kẻ trước, người sau. 
Chàng lặng đi theo nàng, 
hát vu vơ mấy câu nhạc tình. 
Nàng làm như vô tình, 
gái đoan trang dễ đâu làm quen. 
Lối đi qua nhà em nghe nồng 
nàn mùi Dạ Lý thật thơm. 

Tải về Dung lượng: 510 KB | Thời gian: 32s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại