Nhạc chuông Độ Ta Không Độ Nàng – Thái Quỳnh

Lời Nhạc Chuông Độ Ta Không Độ Nàng - Thái Quỳnh:

 

Vì người hoa rơi hữu ý
Khiến nước chảy càng vô tình
Một thưở niên hoa hợp tan
Tiếng mõ xưa rối loạn
Bồ đề không nghe tiếng nàng
Hồng trần đã mấy độ hoa
Mắt còn vương màu máu
Hồng nhan chẳng trông thấy đâu?

 

Lại một tay ta gõ mõ
Phá nát cương thường biến họa
Vài độ xuân thu vừa qua
Có lẽ không còn thấy nàng
Hỏi phật trong kiếp này
Ngày ngày gõ mõ tụng kinh
Vì sao độ ta không độ nàng???

Tải về Dung lượng: 0 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại