Nhạc chuông Duyên phận – Như Quỳnh

Lời nhạc chuông Duyên phận - Như Quỳnh

Chưa yêu lần nao biết ra làm sao
Biết trong tình yêu như thế nào
Sông sâu là bao nào đo được đâu
Lòng người ta ai biết có dài lâu
Qua bao thời gian sống trong bình an
Lỡ yêu người ta gieo trái ngang
Nông sâu tùy sông làm sao mà trông
Chưa đổ bến biết nơi nào đục trong

Tải về Dung lượng: 809 KB | Thời gian: 51s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại