Nhạc chuông Good For You – Selena Gomez

Lời Nhạc chuông Good For You - Selena Gomez

Cause I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
I just wanna look good for you, good for you, uh-huh
Let me show you how proud I am to be yours
Leave this dress a mess on the floor
And still look good for you, good for you,

Uh-huh, uh-huh, ah...
Uh-huh, uh-huh, ah, mhm...

Trust me, I can take you there
Trust me, I can take you there
Trust me, I, trust me, I, trust me, I

Tải về Dung lượng: 1069 KB | Thời gian: 45s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại