Nhạc chuông La vie en rose

Lời nhạc chuông La vie en rose

Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose

When you kiss me heaven sighs
And though I close my eyes
I see la vie en rose.

When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom

Tải về Dung lượng: 485 KB | Thời gian: 30s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại