Nhạc chuông Lady Gaga, Bradley Cooper – Shallow

Nhạc chuông Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow

I'm off the deep end
Watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface
Where they can't hurt us
We're far from the shallow now

In the sha-ha-sha-ha-ha-low
In the sha-sha-la-la-low
In the sha-ha-sha-ha-ha-low
We're far from the shallow now

Tải về Dung lượng: 638 KB | Thời gian: s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại