Nhạc chuông Mừng Tuổi Mẹ – Quang Lê

Lời nhạc chuông Mừng Tuổi Mẹ

Mỗi mùa xuân sang 
Mẹ tôi già thêm một tuổi. 
Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. 
Dù biết như thế, tôi vẫn phải tin, 
tôi vẫn phải tin Mẹ đang còn trẻ. 
Mỗi mùa xuân về Mẹ thêm tuổi mới. 
Mỗi mùa xuân mới con mừng tuổi Mẹ 

Tải về Dung lượng: 628 KB | Thời gian: 39s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại