Nhạc chuông Sài Gòn Không Dành Cho Người Cô Đơn – Hữu Nhân, SanV

Lời Nhạc Chuông Sài Gòn Không Dành Cho Người Cô Đơn – Hữu Nhân, SanV:

 

Cứ phải cô đơn tại nơi Sài Gòn này
Chẳng thấy em nơi đâu
Cứ thế cô đơn tại nơi Sài gòn này
Cứ kiếm tìm một người thương ta
Vài lần tìm thấy rồi vài lần lại đau
Vài lần lại cố rồi lại ngàn lần đau
Và thế là
Vẫn luôn thế thôi
Sài Gòn không dành cho người cô đơn

Tải về Dung lượng: 0 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại