Nhạc chuông Shake It Up – Gil Lê – 2

Lời Nhạc Chuông Shake It Up - Gil Lê:

Shake it up
Shake it up
Shake it up
Round and round and round never put it down.

Shake it up
Shake it up
Shake it up

Tải về Dung lượng: 480 KB | Thời gian: 30s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại