Nhạc chuông Swear It Again – Westlife

Lời nhạc chuông Swear It Again:

I'm never gonna say goodbye
Cos I never wanna see you cry
I swore to you my love would remain
And I swear it all over again and I
I'm never gonna treat you bad
Cos I never wanna see you sad
I swore to share your joy and your pain
And I swear it all over again

Tải về Dung lượng: 518 KB | Thời gian: 33s
Đánh giá

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại