Nhạc chuông Từ Những Thói Quen – Tóc Tiên

Lời Nhạc Chuông Từ Những Thói Quen – Tóc Tiên:

 

Tốt hơn
Là tôi tốt hơn hay còn đang
Vấn vương
Từ những thói quen anh tạo ra
Quần áo rất thơm
Gọn nơi góc phòng
Hàng cây trước sân
Được mang đầy nước
Bàn tay ráp khô
Giờ làn ra đã mềm
Từ khi có anh.

Tải về Dung lượng: 0 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại