Nhạc chuông Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu – Amee

Lời Nhạc Chuông Yêu Thì Yêu Không Yêu Thì Yêu - Amee :

 

Baby baby muốn sao đây, muốn sao đây?
Baby baby muốn sao đây, yêu không yêu hãy nói 1 lời
Tính sao đây, tính sao đây?
Baby baby tính sao đây, tính sao đây?
Yêu thì yêu không yêu thì
Thì ì i í yêu, thì ì i í yêu, thì ì i í yêu
Yêu thì yêu không yêu thì
Thì ì i í yêu, thì ì i í yêu, thì ì i í yêu
Yêu thì yêu không yêu thì yêu.

 

 

Tải về Dung lượng: 0 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại