Nhạc chuông A Sky Full Of Stars – Coldplay

Lời nhạc chuông A Sky Full Of Stars 

Cause you’re a sky, cause you’re a sky full of stars 
I’m gonna give you my heart 
‘Cause you’re a sky, ’cause you’re a sky full of stars 
‘Cause you light up the path 
I don’t care, go on and tear me apart 
I don’t care if you do, ooh 
‘Cause in a sky, cause in a sky full of stars 
I think I saw you

Tải về Dung lượng: 962 KB | Thời gian: 61s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại