Nhạc chuông Bae Bae – Big Bang

Lời nhạc chuông Bae Bae - Big Bang

BABE BABY BABY 지금처럼만 아름다워 줄래 넌 시간이 지나도 내가 설렐 수 있게 
BABY BABY 넌 시들지 마 이기적인 날 위해 그
 모습 그대로 넌 그대로 여야만 해 사슴같이 예쁜 눈 나의 
PRINCESS 나를 보고 비웃는 게 너무 CHIC 해 미친 거 아닐까 자연 미인 특이해 특이해 내게 완벽한

Tải về Dung lượng: 480 KB | Thời gian: 30s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại