Nhạc chuông Bận Than Chuyện Bạn Thân – Huy Cung

Lời Nhạc Chuông Bận Than Chuyện Bạn Thân - Huy Cung:

 

I don't wanna live
In that friendzone anymore
I don't wanna live
In that friendzone anymore
I don't wanna live
In that friendzone anymore
I don't wanna live
In that friendzone anymore
Ngày thương đêm nhớ khuya mong
Tại sao em để anh đau trong lòng?
I hate that friendzone!
Một yêu hai nhớ ba mong
Tại sao anh cứ luôn nuôi hy vọng?
I hate that friendzone!

Tải về Dung lượng: 0 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại