Nhạc chuông Bèo Dạt Mây Trôi – Anh Khang

Lời nhạc chuông Bèo Dạt Mây Trôi

Bèo dạt mây trôi, chốn xa xôi, 
Anh ơi, em vẫn đợi bèo dạt 
Mây í i ì... trôi, 
chim sa, tang tính tình... í i ì..., cao vời 
Ngậm một tin trông, hai tin đợi, ba bốn tin chờ 
sao chẳng thấy anh... 

Tải về Dung lượng: 649 KB | Thời gian: 41s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại