Nhạc chuông DDu-Du DDu-Du (Japanese Version) – BlackPink

Nhạc chuông DDu-Du DDu-Du - BlackPink

BLACKPINK! Hey!
Ah yeah, ah yeah, ah yeah, ah yeah!
Moeru moeru moeru like fire
Moeru moeru moeru like fire
Hit you with that ddu-du ddu-du du

Tải về Dung lượng: 0 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại