Nhạc chuông Đi Về Đâu – Tiên Tiên

Lời nhạc chuông Đi Về Đâu:

Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà. 
Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa, Xa rồi. 
Đã thôi, thôi nhung nhớ.

Đi về đâu, về đâu cũng là thế mà. 
Yêu đậm sâu, đậm sâu để rồi chia xa, Xa rồi. 
Đã thôi, thôi nhung nhớ.

Tải về Dung lượng: 417 KB | Thời gian: 26s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại