Nhạc chuông Đời thế thôi – Quách Beem

Lời nhạc chuông Đời thế thôi - Quách Beem

Khổ trước sướng sau thế mới giàu,
Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu
Giàu trước khổ sau thế mới đau lòng
Khi sa cơ không còn ai
Khi mình đã có những gì người ta cần
Người ta luôn quan tâm và chia sẻ
Khi mình sa cơ thất thế trên cuộc đời
Người ta mang mình ra đành rẽ bán
Khi gian nan mới biết ai là bạn
Hỏi thế nhân ơi, có mấy người cũng như tôi

Tải về Dung lượng: 1041 KB | Thời gian: 66s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại