Nhạc chuông Đổi Tình Đổi Áo Đổi Anh – Thành Đạt

Lời Nhạc Chuông Đổi Tình Đổi Áo Đổi Anh – Thành Đạt:

 

Cuộc đời làm thuê
Phiêu bạt nơi xứ người
Bao nhiêu thứ lo toan
Nên chẳng có thời gian
Chăm sóc em tận tình
Như người kia mới đến
Anh làm cả sáng đêm
Nhưng cũng chẳng giữ được em
Còn nhìn về tương lai
Anh chẳng ngại thất bại

Tải về Dung lượng: 0 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại