Nhạc chuông Hi Hello – Day6

Lời Nhạc Chuông Hi Hello - Day6:

너는 너 나는 나
서로를 모른 채 살아왔었지만
안녕과 함께
이제는 너와 나 우리가 되었지
나지막한 목소리로
약간의 떨림과 설레임도 함께
너의 앞에 다가가서
조심스러운 한마디 어렵게 꺼내봐요

Tải về Dung lượng: 757 KB | Thời gian: 48s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại