Nhạc chuông Neo Đậu Bến Quê – Quang Lê

Lời nhạc chuông Neo Đậu Bến Quê

Xuống đò một mình tôi 
Với dòng sông tuổi thơ 
Và một giọng đò đưa 
Vẫn neo đậu bến xưa 

Lang thang đi bốn phương trời 
Nay về sông quê tắm mát 
Sông Lam biết khi mô cho cạn 
Ðục trong, đục trong nhục vinh hỡi người 

Tải về Dung lượng: 752 KB | Thời gian: 47s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại