Nhạc chuông Xin Cho Mãi Yêu – Khắc Việt

Nhạc Chuông Xin Cho Mãi Yêu - Khắc Việt

Tình ơi xin cho đôi ta mãi bên nhau
Cho đôi ta mãi yêu
Cho đôi ta mãi không xa rời
Tình yêu dẫu như mật đắng
Dẫu luôn buồn chán

Mãi ta còn yêu mãi
Tình ơi xin cho đôi ta mãi bên nhau
Cho đôi ta mãi yêu
Cho đôi ta mãi không xa rời
Tình ơi hãy xin đừng trái ngang nỗi vô tình

 

Tải về Dung lượng: 592 KB | Thời gian: s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại