Nhạc chuông Xin Mưa Rơi Nhanh -Trung Quân Idol

Lời nhạc chuông Xin Mưa Rơi Nhanh

Xin được bên em trong những giấc mơ, 
Để tôi là mây và em là gió bay, 
Mình phiêu du tới chân trời, 
Dù xa xôi, 

Xin làm mưa rơi ngập lối em đi, 
Để cho em quay trờ về bên tôi trọn vẹn giấc mơ, 
Không xa vời.

Tải về Dung lượng: 536 KB | Thời gian: 33s

Nhạc chuông cùng thể loại

Thể loại